Passend onderwijs 2012 tot en met 2016

Passend onderwijs 2016

Een volgende stap ...

 

In het vaktijdschrift van de LBBO van begeleiders in het onderwijs staat in het januarinummer een inteview met mij met de titel: 'Out of the box denken loont'

 

Beter Begeleiden

 

Het doorgeven van kennis over Passend onderwijs staat hoog op mijn agenda. Op de zorgstudent Academy heb ik de basiscursus Passend onderwijs en de Onderwijsassistent voor nieuwe onderwijsassistenten bij de Zorgstudent verzorgd.

 

 

 

Passend Onderwijs 2015

Opmaat voor passend onderwijs zet zich nog steeds in op verschillende scholen om Passend Onderwijs een plek te geven in het onderwijs op de basisschool.

 

Dit gebeurt niet meer alleen door het organiseren en implementeren van een Opmaat-groep, maar ook als (interim) intern begeleider.

Vanuit die positie in een team is het mogelijk de leerkrachten te ondersteunen in het organiseren van een passend aanbod voor alle leerlingen.

Maar ook met het team meedenken over arrangementen die het goede onderwijs voor iedereen kunnen garanderen behoort dan tot de mogelijkheden.

 

 

Passend Onderwijs 2014

Passend onderwijs is een feit.

Alle scholen hebben hun SOP (School Ontwikkelings Profiel) opgesteld en hun arrangementen in kaart gebracht. Daarmee geven ze aan ouders en toekomstige ouders een beeld van de mogelijheden die de school biedt voor hun kind.

Op verschillende scholen in Nederland is een Opmaat-groep een arrangement dat onderwijs op maat biedt aan die kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning biedt.

 

Lees het interview met mij in het nieuwe lijfblad voor nieuwsgierige leraren in het primair onderwijs

 

De Nieuwe Leraar schooljaar 2014/2015 # 1

Passend Onderwijs 2013

Nog maar één jaar te gaan en dan moet iedere school klaar zijn voor Passend onderwijs.

 

Nu al zijn scholen op zoek naar een invulling hiervan die het beste past en niet teveel kost. Geld is er nu eenmaal altijd te weinig in het onderwijs.

Opmaat voor passend onderwijs heeft jarenlange ervaring met het invoeren van voorzieningen op basisscholen. Onze aanpak biedt kinderen de extra ondersteuning die ze nodig hebben, en biedt tegelijkertijd de leerkrachten extra bagage om hen handelingsbekwaam te laten acteren in hun groep.

 

Meer weten, of nieuwsgierig naar de ervaringen van scholen die u voorgingen?

 

Lees hier het artikel in Kader Primair van oktober 2013

 

 

Passend Onderwijs 2012

 

De aangekondigde wijzigingen op Passend onderwijs zetten veel scholen voor het blok. Vragen als:  

hoe gaan we ons ondersteuningsaanbod inrichten zodat echt alle kinderen het onderwijs krijgen dat het beste past bij hun talenten en behoeften, zijn actueler dan ooit. Opmaat voor Passend Onderwijs is gespecialiseerd in het meedenken over en beantwoorden van deze vragen.

 

U weet als geen ander dat scholen de verplichting hebben om basisondersteuning en extra ondersteuning aan te bieden om zo alle kinderen het onderwijs te bieden dat bij hen past.

 

Opmaat voor Passend Onderwijs kan u helpen bij het opstellen van ondersteuningsarrangementen.

Deze nieuwe vorm van passend onderwijs, die zich de afgelopen jaren bewezen heeft, is wellicht aanpak die werkt voor uw school.

 

 Wilt u eerst meer lezen? Klik dan hier voor de reportage uit Het Parool van 26 juni 2012

hier voor de reportage uit Pulse

of hier voor het artikel in het personeelsblad van Openbaar Onderwijs aan de Amstel.